slgl.html
   嘉兴市画眉鸟汽车用品制造有限公司
      ------ hmnqcyp.com------
描述
    关注公众号
描述
          微店
点击左边绿色区域,导航更多网页
戈蓝-座套安装、座椅拆装、工具使用
       2009-2012款东南三菱戈蓝
   1,专车专用座套安装要点:

       司驾座位下方空间比较小,座套安装时,需

要用穿引工具(钢丝)把书包带穿引到后方

   
   

2,后座:前方有2个暗扣(暗扣容易损坏,淘

宝上有买)。用力抬起后座即可。

  3,戈蓝后背:下方有5颗固定螺丝。需要使用套

筒扳手12#。靠背后面上方有4个挂钩。需要先把

靠背抬起10cm左右,再把靠背往外拉。

   4,戈蓝方向盘套尺寸120*9.5cm。适配

38*10的粗圈方向盘套。