bkcxaz.html
   嘉兴市画眉鸟汽车用品制造有限公司
      ------ hmnqcyp.com------
描述
    关注公众号
描述
          微店
点击左边绿色区域,导航更多网页

   别克车型座套安装,座椅拆装

   一,前排安装,跟大部分轿车安装相似。

   1,前背后,如有裙摆,就必须翻起。

   2,前座座套外侧,如有泡棉,可塞入塑料护板内。

   二,注意区别:

    1,别克昂科拉,:后座前侧有拉绳可翻动后座位。注意:方向盘尺寸较小(116X10cm)。

    2,别克英朗:后座暗扣易碎,淘宝上有买。后背后面有2颗固定螺丝(用套筒扳手15#,在后备箱内下手拆卸)。

    3,别克凯越:后座前2个暗扣。后靠背上有按钮可翻动。